ALUEELLINEN INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖ

Mediakeskus synnyttää osaamista!

Laadukas opetus, huippumoderni toimintaympäristö, hyvät työelämäyhteydet. Kaikki nämä tekijät yhdessä mahdollistavat sinulle juuri sellaisen ammattitaidon syntymisen, jota työelämä kipeästi tarvitsee.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yksi vanhimpia av-alan kouluttajia Suomessa. Perinteet ovat luoneet meille vahvan toimintakulttuurin. Meille avainasioita ovat intohimo työtä kohtaan, hyvä työskentelyilmapiiri sekä palava halu oppia uutta. Laadukkaiden koulutusten lisäksi olemme mukana tukemassa ja kehittämässä työelämää mm. hanketoiminnan kautta.

Hanki ammattitaito tai kehitä osaamistasi!

Toimintamme keskiössä ovat media-alan tutkintotavoitteiset koulukset. Uudistuneet tutkinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, omat osaamistarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Tarjoamme vaihtoehtoisesti ammatillista peruskoulutusta media-alan työtehtäviin hakeutuville, ammattitutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta työelämässä toimiville sekä erikoisammattitutkintokoulutusta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Opiskele monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, yksilölliset osaamistarpeet huomioiden. Osaamisen hankkiminen tapahtuu joustavasti mediakeskus LIMEssä, työpaikoilla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ymparistöissä. Työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääntyminen madaltaa työllistymisen kynnystä. Työelämäjaksot toteutetaan joko koulutussopimuksen, oppisopimuksen tai niiden yhdistelmän kautta. 

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittymään!

Media-alan ammatilliset tutkinnot

Niina Perander, tutkintovastaava, media-ala

040 807 3627, niina.perander@kpedu.fi

 


Koulutusta
 

Mediapalvelujen toteuttajaksi?

  • Tutkinto: media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
  • Osaamisala: audiovisuaalinen viestintä
  • Tutkintonimike: mediapalvelujen toteuttaja
  • Koulutusmuodot: yhteishaku nuorille ja kaikille avoin jatkuva osoitteessa www.kpedu.fi

Yleistä media-alan perustutkinnosta

Media-alan perustutkinnon voi suorittaa KPEDUssa audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta. 

Media-alan perustutkinnon suorittaneella on monipuoliset valmiudet toimia media-alan työtehtävissä audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla. Mediapalvelujen toteuttaja osallistuu mediatuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen, markkinointiin ja jakeluun liittyviin työtehtäviin.

Koulutus antaa media-alalla vaadittavan perusosaamisen lisäksi valmiuksia av-viestinnän eri osa-alueisiin. Erityisosaamista voi oman ammatillisen polun mukaisesti hankkia video- ja elokuvatuotantoon, visuaaliseen tuotantoon tai ääni- ja tapahtumatuotantoon. Lisäksi koulututus antaa valmiuksia yrittäjyyteen.

Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Ammatin vaatimukset

Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia. Työtehtävissä toimiminen edellyttää tuotantoteknologian hallintaa, ongelmanratkaisutaitoa sekä kykyä luovaan ajatteluun. Media-alan työ on nopeatempoista ja projektiluontoista.

Ammatissa korostuvat hyvät yhteistyötaidot ja aito halu palvella asiakasta. Työtä tehdään usein tiimeissä, mikä edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Englannin kieltä käytetään yhä enemmän niin työkielenä kuin tuotantotekniikan käytössä. 

Työelämä toivoo alalle hyviä tyyppejä, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja ovat valmiita kehittämään osaamistaan. 

Kohderyhmät

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti media-alan työtehtäviin hakeutuville. Koulutukseen voi hakeutua joustavasti läpi vuoden. Yhteishaun kautta hakeutuvat peruskoulun päättävät ja ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Jatkuva haku on suunnattu aikuisille.

Koulutuksen totetus

Kaikille opiskelijoille laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa mukana myös ohjaus- ja tukipalvelut. Painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Opiskelu tapahtuu joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä.

Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Näyttöjä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Töihin media-alan työtehtäviin!

Media-alan osaajia tarvitaan yhä enemmän ja monella eri toimialalla. Perustutkinnon suorittanut voi toimia yritysten, julkisen sektorin, muiden mediayhteisöjen tai toimijoiden palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Tyypillisiä työpaikkoja ovat mediapalveluita tarjoavat tuotantoyhtiöt, mainostoimistot, mediatalot sekä yritysten tai julkisorganisaatioiden tiedotus-, viestintä- ja markkinointiosastot. 

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi videokuvaaja, editoija, mediatoimittaja, valokuvaaja, graafikko, animoija, vfx-suunnittelija, äänittäjä, ääni- ja valosuunnittelija, av-teknikko tai web designer. Yhä enemmän mediapalvelujen toteuttajat toimivat myös muiden toimialojen viestintä-, tiedottamis- ja markkinointitehtävissä.

Hakeutuminen ja lisätietoja

Tutustu tarkemmin media-alan koulutuksiin osoitteessa: 

https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/media-ala

Lisätietoa hakeutumiseen liittyen saat hakijapalveluiltamme.