ALUEELLINEN INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖ

Mediakeskus synnyttää osaamista!

Laadukas opetus, huippumoderni toimintaympäristö, hyvät työelämäyhteydet. Kaikki nämä tekijät yhdessä mahdollistavat sinulle juuri sellaisen ammattitaidon syntymisen, jota työelämä kipeästi tarvitsee.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yksi vanhimpia av-alan kouluttajia Suomessa. Perinteet ovat luoneet meille vahvan toimintakulttuurin. Meille avainasioita ovat intohimo työtä kohtaan, hyvä työskentelyilmapiiri sekä palava halu oppia uutta. Laadukkaiden koulutusten lisäksi olemme mukana tukemassa ja kehittämässä työelämää mm. hanketoiminnan kautta.

Hanki ammattitaito tai kehitä osaamistasi!

Toimintamme keskiössä ovat media-alan tutkintotavoitteiset koulukset. Uudistuneet tutkinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, omat osaamistarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Tarjoamme vaihtoehtoisesti ammatillista peruskoulutusta media-alan työtehtäviin hakeutuville, ammattitutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta työelämässä toimiville sekä erikoisammattitutkintokoulutusta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Opiskele monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, yksilölliset osaamistarpeet huomioiden. Osaamisen hankkiminen tapahtuu joustavasti mediakeskus LIMEssä, työpaikoilla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ymparistöissä. Työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääntyminen madaltaa työllistymisen kynnystä. Työelämäjaksot toteutetaan joko koulutussopimuksen, oppisopimuksen tai niiden yhdistelmän kautta. 

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittymään!

Media-alan ammatilliset tutkinnot

Niina Perander, tutkintovastaava, media-ala

040 807 3627, niina.perander@kpedu.fi

 


Koulutusta
 

Media-alan erityisasiantuntijaksi?

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun erikoisammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Tietoa tutkinnosta

Uusi media-alan ja kuvallisen ilmaisun erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ammattitaito toimia media-alan esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Tutkinnon suorittanut hallitsee media-alan toimintaympäristön, voi toimia esimiehenä, osaa asiantuntijana kehittää media-alan tuotantoprosesseja. Lisäksi tutkinnonsuorittaja voi suunnata osaamistaan media-alan erikoistehtäviin valintansa mukaan.

Tutkinnon suorittanut voi toimia media-alan, painoviestintäalan ja audiovisuaalisen viestintäalan työnjohtaja- ja esimiestehtävissä sekä asiantuntijana tuotantoprosesseissa. Lisäksi media-alan tutkinnon suorittanut voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten ja muiden mediayhteisöjen palveluksessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun erikoisammattitutkinnon voi suorittaa KPEDUssa audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalta. Meidän tehtävänämme on auttaa sinua osaamisesi osoittamisessa ja puuttuvan ammattitaidon hankkimisessa tarjoamalla täydennyskoulutusta henkilökohtaistamisen periaatetta noudattaen. 

Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti läpi vuoden. Kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa mukana myös ohjaus- ja tukipalvelut. Painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Opiskelu tapahtuu joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Näyttöjä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Tutkinnon muodostuminen

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun erikoisammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

 • Media-alan toimintaympäristön hallinta

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 1):

 • Audiovisuaalisen viestintäalan esimiehenä toimiminen
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien kehittäminen

Osaamisalan valinnaiset tutkinnon osat (valitaan 2):

 • Audiovisuaalisten tuotantopalvelujen kehittäminen
 • Audiovisuaalisen sisällön tuottaminen
 • Audiovisuaalisen tuotannon ohjaaminen
 • Mediatuotannon suunnittelu ja käsikirjoittaminen
 • Teknisen peligrafiikan toteuttaminen
 • Pelin visuaalisen tuotannon johtaminen
 • Painotuotannon laadunhallinta
 • Painotuotannon suunnittelu
 • Painotuotannon materiaalivirrat ja hankintatoimi

Lisätiedot

Janne Erkkilä

tutkintovastaava, media-ala

044 7250 834

janne.erkkila@kpedu.fi