ALUEELLINEN INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖ

Mediakeskus synnyttää osaamista!

Laadukas opetus, huippumoderni toimintaympäristö, hyvät työelämäyhteydet. Kaikki nämä tekijät yhdessä mahdollistavat sinulle juuri sellaisen ammattitaidon syntymisen, jota työelämä kipeästi tarvitsee.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yksi vanhimpia av-alan kouluttajia Suomessa. Perinteet ovat luoneet meille vahvan toimintakulttuurin. Meille avainasioita ovat intohimo työtä kohtaan, hyvä työskentelyilmapiiri sekä palava halu oppia uutta. Laadukkaiden koulutusten lisäksi olemme mukana tukemassa ja kehittämässä työelämää mm. hanketoiminnan kautta.

Hanki ammattitaito tai kehitä osaamistasi!

Toimintamme keskiössä ovat media-alan tutkintotavoitteiset koulukset. Uudistuneet tutkinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, omat osaamistarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Tarjoamme vaihtoehtoisesti ammatillista peruskoulutusta media-alan työtehtäviin hakeutuville, ammattitutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta työelämässä toimiville sekä erikoisammattitutkintokoulutusta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Opiskele monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, yksilölliset osaamistarpeet huomioiden. Osaamisen hankkiminen tapahtuu joustavasti mediakeskus LIMEssä, työpaikoilla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ymparistöissä. Työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääntyminen madaltaa työllistymisen kynnystä. Työelämäjaksot toteutetaan joko koulutussopimuksen, oppisopimuksen tai niiden yhdistelmän kautta. 

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittymään!

Media-alan ammatilliset tutkinnot

Niina Perander, tutkintovastaava, media-ala

040 807 3627, niina.perander@kpedu.fi

 


Koulutusta
 

Ammattitaito tutkinnoksi?

Media-alan ammattitutkinto, audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

 • Tutkinto: media-alan ammattitutkinto
 • Osaamisalat: audiovisuaalinen viestintä (Kokkolassa, mediakeskus LIME), valokuvaus (Kälviällä)
 • Koulutus alkaa: non stop, jatkuva haku
 • Koulutuksen hinta: 240€
 • Hakeudu koulutukseen osoitteessa www.kpedu.fi 

Tietoa tutkinnosta

Media-alan ammattitutkinnon voi suorittaa KPEDUssa joko audiovisuaalisen viestinnän tai valokuvauksen osaamisalalta. Meidän tehtävänämme on auttaa sinua osaamisesi osoittamisessa ja puuttuvan ammattitaidon hankkimisessa tarjoamalla täydennyskoulutusta henkilökohtaistamisen periaatetta noudattaen. 

Media-alan ammattitukinto on suunnattu media-alan työtehtävissä toimiville tai aiempaa ammattialan kokemusta omaaville henkilöille, jotka haluavat täydentää ja/tai muuttaa osaamisensa ammatilliseksi tutkinnoksi.

Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia media-alan, painoviestintäalan ja audiovisuaalisen viestintäalan työtehtävissä. Media-alan ammattitutkinnon suorittanut voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten ja muiden mediayhteisöjen palveluksessa tai toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi.

Opiskelu ja tutkinnon suorittaminen

Koulutukseen voi hakeutua joustavasti läpi vuoden. Kaikille opiskelijoille henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa mukana myös ohjaus- ja tukipalvelut. Painopiste on puuttuvan osaamisen hankkimisessa. Opiskelu tapahtuu joustavasti työpaikalla, oppilaitoksessa ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ympäristöissä. Ammattitaito osoitetaan käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Näyttöjä arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Tutkinnon muodostuminen

Media-alan ammattitutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalan pakollisesta tutkinnon osasta sekä kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta.

Kaikille yhteinen tutkinnon osa 

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen 15 osp

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen 55 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Media-alan toimintaympäristön tunteminen 15 osp
 • Audiovisuaalisten tuotantoprosessien hallitseminen 55 osp
 • Audiovisuaalisen tuotannon suunnittelu 50 osp
 • Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 30 osp
 • Audiovisuaalisen sisällön suunnittelu ja toteuttaminen 50 osp
 • Audiovisuaalisen jälkituotannon suunnittelu 30 osp
 • Audiovisuaalisen jälkituotannon toteuttaminen 50 osp
 • Julkaisugrafiikan suunnittelu 50 osp
 • Julkaisugrafiikan toteuttaminen 30 osp
 • Pelin visuaalisuuden suunnittelu 50 osp
 • 2D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle 30 osp
 • 3D-grafiikan toteuttaminen pelituotteelle 30 osp
 • Media-alan yrittäminen 30 osp
 • Myymälä-, mainos- ja messurakentaminen 30 osp
 • Pelianimaation toteuttaminen 50 osp
 • Radiotyön suunnittelu 50 osp
 • Radiotyön toteuttaminen 30 osp
 • Verkkopalvelun suunnittelu 50 osp
 • Verkkopalvelun toteuttaminen 30 osp
 • Videokuvauksen ja valaisun suunnittelu 30 osp
 • Videokuvauksen ja valaisun toteuttaminen 50 osp
 • Äänityön suunnittelu 30 osp
 • Äänityön toteuttaminen 50 osp
 • Animaatio- ja tehostetuotanto 50 osp
 • Mainos- ja ajoneuvoteippaus 30 osp

Valokuvauksen osaamisala

Pakollinen tutkinnon osa

 • Valokuvauksen tuotantoprosessien hallitseminen 55 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Luontokuvien toteuttaminen 50 osp
 • Mainos- ja tuotekuvien toteuttaminen 50 osp
 • Henkilökuvien toteuttaminen 50 osp

Lisätiedot

Janne Erkkilä

tutkintovastaava, media-ala

044 7250 834

janne.erkkila@kpedu.fi