ALUEELLINEN INNOVAATIO- JA OSAAMISYMPÄRISTÖ

Mediakeskus synnyttää osaamista!

Laadukas opetus, huippumoderni toimintaympäristö, hyvät työelämäyhteydet. Kaikki nämä tekijät yhdessä mahdollistavat sinulle juuri sellaisen ammattitaidon syntymisen, jota työelämä kipeästi tarvitsee.

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä yksi vanhimpia av-alan kouluttajia Suomessa. Perinteet ovat luoneet meille vahvan toimintakulttuurin. Meille avainasioita ovat intohimo työtä kohtaan, hyvä työskentelyilmapiiri sekä palava halu oppia uutta. Laadukkaiden koulutusten lisäksi olemme mukana tukemassa ja kehittämässä työelämää mm. hanketoiminnan kautta.

Hanki ammattitaito tai kehitä osaamistasi!

Toimintamme keskiössä ovat media-alan tutkintotavoitteiset koulukset. Uudistuneet tutkinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, omat osaamistarpeet ja elämäntilanteet huomioiden. Tarjoamme vaihtoehtoisesti ammatillista peruskoulutusta media-alan työtehtäviin hakeutuville, ammattitutkintoon johtavaa täydennyskoulutusta työelämässä toimiville sekä erikoisammattitutkintokoulutusta esimies- ja asiantuntijatehtäviin.

Opiskele monipuolisissa oppimisympäristöissä

Opinnot voi suorittaa joustavasti ja henkilökohtaistetusti, yksilölliset osaamistarpeet huomioiden. Osaamisen hankkiminen tapahtuu joustavasti mediakeskus LIMEssä, työpaikoilla ja aiempaa enemmän myös virtuaalisissa ymparistöissä. Työelämässä tapahtuvan oppimisen lisääntyminen madaltaa työllistymisen kynnystä. Työelämäjaksot toteutetaan joko koulutussopimuksen, oppisopimuksen tai niiden yhdistelmän kautta. 

Tervetuloa mukaan oppimaan ja kehittymään!

Media-alan ammatilliset tutkinnot

Niina Perander, tutkintovastaava, media-ala

040 807 3627, niina.perander@kpedu.fi